Aktualności

Niższy ślad węglowy w 2023r.

Obliczyliśmy ślad węglowy dla anodowanych słupów aluminiowych, uwzględniając dane z 2023 roku.

Pozyskanie tych informacji stanowi ważny wyznacznik w naszej strategii ekologicznej, mającej na celu dążenie do produkcji w obiegu zamkniętym.

Uzyskane dane zostały zestawione ze śladem węglowym konstrukcji stalowych ocynkowanych, korzystając z wskaźników emisyjnych zawartych w bazie Ecoinvent 3.6. Analiza objęła cały cykl życia produktu, od produkcji przez transport aż po utylizację.

Wyniki pokazują, że produkcja anodowanych słupów aluminiowych ROSA generuje o 54% mniej dwutlenku węgla niż produkcja stalowych słupów ocynkowanych. W 2022 roku było to około 38%. Na przestrzeni roku uzyskaliśmy o 16% lepszy wynik.

Badanie zostało przeprowadzone przez pracowników ROSA zgodnie z metodologią opracowaną przez Bureau Veritas Polska dla poprzedniego okresu rozliczenia śladu węglowego – zgodną z The GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard.

Niższy ślad węglowy w 2023r.
Aktualności

Niższy ślad węglowy w 2023r.

Obliczyliśmy ślad węglowy dla anodowanych słupów aluminiowych, uwzględniając dane z 2023 roku.

Pozyskanie tych informacji stanowi ważny wyznacznik w naszej strategii ekologicznej, mającej na celu dążenie do produkcji w obiegu zamkniętym.

Uzyskane dane zostały zestawione ze śladem węglowym konstrukcji stalowych ocynkowanych, korzystając z wskaźników emisyjnych zawartych w bazie Ecoinvent 3.6. Analiza objęła cały cykl życia produktu, od produkcji przez transport aż po utylizację.

Wyniki pokazują, że produkcja anodowanych słupów aluminiowych ROSA generuje o 54% mniej dwutlenku węgla niż produkcja stalowych słupów ocynkowanych. W 2022 roku było to około 38%. Na przestrzeni roku uzyskaliśmy o 16% lepszy wynik.

Badanie zostało przeprowadzone przez pracowników ROSA zgodnie z metodologią opracowaną przez Bureau Veritas Polska dla poprzedniego okresu rozliczenia śladu węglowego – zgodną z The GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard.

Poprzednia aktualność