Aktualności

Niższy ślad węglowy naszych słupów za 2021 r.

Grupa ROSA przeliczyła ślad węglowy dla słupów aluminiowych wyprodukowanych w 2021 roku. Uzyskane dane porównano ze śladem węglowym produkcji słupów stalowych w odpowiadających długościach. Dla określenia emisji powstałej podczas produkcji słupów stalowych przyjęto wskaźniki emisji z bazy Ecoinvent 3.6.

Obliczony ślad węglowy obejmuje zakresem emisje powstałe od wydobycia surowców do wytworzenia słupów, ich transportu i utylizacji. Wyniki badań pokazują, że podczas produkcji jednego słupa aluminiowego anodowanego powstaje około 37,7% mniej CO2 niż przy produkcji słupa stalowego ocynkowanego.
Porównując ślad węglowy z 2020 r., to średnia wartość śladu węglowego za rok 2021 spadła o 6,17 % (średni wynik dla słupów o długościach 4, 6, 8, 10 i 12 m to ok. 129,82 kg eCO2 w roku 2021 i 138,36 kg eCO2 w 2020 r.).

Co wpłynęło na uzyskanie niższego wyniku śladu węglowego słupów marki ROSA?

- Poprzez wybór dostawców rur aluminiowych o zmniejszonym śladzie węglowym poprawiliśmy wynik własnej produkcji;

- Wybraliśmy europejskich dostawców blach na podstawy słupów aluminiowych, co znacznie skróciło łańcuch dostaw tego materiału;

- Zwiększyliśmy produkcję własnej energii elektrycznej w stosunku do 2020 r.

Dążenia Grupy ROSA do ograniczenia śladu węglowego produkcji przynoszą wymierny efekt. Przez działania Spółki możemy przekazać informację, że nasze produkty z roku na rok stają się coraz bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego.

Badanie zostało przeprowadzone przez pracowników firmy ROSA zgodnie z metodologią opracowaną przez Bureau Veritas Polska dla poprzedniego okresu rozliczenia śladu węglowego – zgodną z The GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard.

Niższy ślad węglowy naszych słupów
za 2021 r.
Aktualności

Niższy ślad węglowy naszych słupów za 2021 r.

Grupa ROSA przeliczyła ślad węglowy dla słupów aluminiowych wyprodukowanych w 2021 roku. Uzyskane dane porównano ze śladem węglowym produkcji słupów stalowych w odpowiadających długościach. Dla określenia emisji powstałej podczas produkcji słupów stalowych przyjęto wskaźniki emisji z bazy Ecoinvent 3.6.

Obliczony ślad węglowy obejmuje zakresem emisje powstałe od wydobycia surowców do wytworzenia słupów, ich transportu i utylizacji. Wyniki badań pokazują, że podczas produkcji jednego słupa aluminiowego anodowanego powstaje około 37,7% mniej CO2 niż przy produkcji słupa stalowego ocynkowanego.
Porównując ślad węglowy z 2020 r., to średnia wartość śladu węglowego za rok 2021 spadła o 6,17 % (średni wynik dla słupów o długościach 4, 6, 8, 10 i 12 m to ok. 129,82 kg eCO2 w roku 2021 i 138,36 kg eCO2 w 2020 r.).

Co wpłynęło na uzyskanie niższego wyniku śladu węglowego słupów marki ROSA?

- Poprzez wybór dostawców rur aluminiowych o zmniejszonym śladzie węglowym poprawiliśmy wynik własnej produkcji;

- Wybraliśmy europejskich dostawców blach na podstawy słupów aluminiowych, co znacznie skróciło łańcuch dostaw tego materiału;

- Zwiększyliśmy produkcję własnej energii elektrycznej w stosunku do 2020 r.

Dążenia Grupy ROSA do ograniczenia śladu węglowego produkcji przynoszą wymierny efekt. Przez działania Spółki możemy przekazać informację, że nasze produkty z roku na rok stają się coraz bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego.

Badanie zostało przeprowadzone przez pracowników firmy ROSA zgodnie z metodologią opracowaną przez Bureau Veritas Polska dla poprzedniego okresu rozliczenia śladu węglowego – zgodną z The GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard.

Poprzednia aktualność
Następna aktualność