Wskazówki dotyczące stosowania fundamentów ROSA w skarpach

Dla montażu fundamentów w skarpach nośność tych fundamentów spada i zależna jest między innymi od odległości montażu fundamentu w skarpie i kąta nachylenia skarpy. Typowe fundamenty produkcji firmy ROSA mogą być stosowane w skarpach przy spełnieniu kilku warunków, które dają pewność stabilności posadowienia.

OPCJA I - Stosowanie fundamentów w skarpach bez modyfikacji

W tabl. 1. podano orientacyjne wartości minimalnej odległości x posadowienia fundamentu od czoła skarpy w zależności od kąta pochylenia skarpy o wysokości Hs większej niż ½ wysokości fundamentu Hp.

Typ fundamentu

Ms fundamentu
[kNm]

Mgmax słupa [kNm]

0dległości fundamentu od krawędzi skarpy „x” [mm]

0

100

200

300

400

500

Maksymalny kąt skarpy

B-60

12

5,6

10

20

30

40

45

55

B-71

14

9

10

20

30

37

45

55

B-70

20

16

10

25

30

40

55

60

B-80

32

28

10

25

30

40

55

60

Tablica 1.
Max. kąt nachylenia skarpy w zależności do odległości fundamentu od czoła skarpy x wyliczona dla gruntu o minimalnej nośności 0,2MPa.

OPCJA II - Stosowanie fundamentów w skarpach w połączeniu z płytami oporowymi

W przypadku, gdy nie spełniamy kryteriów OPCJI I proponuje się zastosowanie płyt oporowych w celu zwiększenia nośności wg schematu zamieszczonego poniżej. Zastosowanie płyt, ich wielkość leży po stronie uprawnionego projektanta budowlanego, który uwzględni nie tylko miejsce posadowienia fundamentu, ale również rodzaj gruntu.