Żywotność produktów marki ROSA

Anodowane wyroby aluminiowe marki ROSA mają znacznie podwyższoną ochronę przed korozją w stosunku do wyrobów aluminiowych niepoddanych tej obróbce. Anodowaniu poddawane są wszystkie słupy, wysięgniki, zestawy i kolumny oświetleniowe, obudowy opraw produkowane w ROSA. Dzięki temu okres użytkowania aluminiowych anodowanych produktów ROSA pod względem korozyjnym nie będzie mniejszy niż 50 lat.

Żywotność nie mniejszą niż 50 lat pod względem korozyjnym anodowanych aluminiowych słupów marki ROSA potwierdza Aprobata Techniczna wydana przez niezależnego rzeczoznawcę Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników w Polsce.


Pobierz dokument

Aprobata Techniczna

Aprobata Techniczna dotycząca słupów oświetleniowych wykonanych ze stopów aluminium, anodowanych, produkowanych przez Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego "ROSA" Sp. z o.o. wykonana przez Ośrodek