ROSA przebadała ślad węglowy słupów aluminiowych i stalowych. Wyniki badań niepodważalnie pokazują, że proces produkcji anodowanych słupów aluminiowych w porównaniu z procesem produkcji słupów stalowych ocynkowanych, charakteryzuje się znacząco mniejszą emisją CO2 do atmosfery, dzięki czemu są produktami znacznie bardziej  przyjaznymi dla klimatu.

Celem badania aluminiowych słupów anodowanych marki ROSA i standardowych słupów stalowych ocynkowanych było obliczenie śladu węglowego, który powstaje od wydobycia surowców do wytworzenia słupów, ich transportu i utylizacji. W badaniu wzięto pod uwagę dane dotyczące produkcji słupów o różnej wysokości, aby w pełni uzyskać informacje dotyczące asortymentu ROSA.

Wyniki badań niepodważalnie pokazują, że podczas produkcji jednego słupa aluminiowego anodowanego powstaje około 37,7% mniej CO2 niż przy produkcji słupa stalowego ocynkowanego malowanego.

Badanie śladu węglowego dla marki ROSA przeprowadziła firma badawcza Bureau Veritas Polska w 2020 roku zgodnie ze standardem The GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard. Aktualne dane za 2021 rok zaktualizowane zostały przez Grupę ROSA na podstawie metodologii Bureau Veritas Polska.

Stworzyliśmy symbol wraz z ilością liczbową informujący o wielkości wytworzonego śladu węglowego dla anodowanych słupów, wysięgników i masztów oświetleniowych aluminiowych. Nowy znak został umieszczony na stronie internetowej przy wyrobie oraz w kartach technicznych przed znakiem certyfikatu Cradle to Cradle®. Pobierając ten dokument widoczna będzie informacja dotycząca ilości śladu węglowego wytwarzanego dla danego produktu.


Pobierz dokument

Skrócony raport

z obliczania śladu węglowego słupów aluminiowych produkowanych w 2020 r. w Zakładzie Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ”ROSA” Sp. z o.o.