Firma ROSA jako jedyny polski producent aluminiowych anodowanych słupów oświetleniowych i wysięgników, masztów oraz słupów do sygnalizacji świetlnej otrzymała dla swoich produktów międzynarodowy certyfikat  Cradle to Cradle®.  

Certyfikat Cradle to Cradle® to uznana na całym świecie miara bezpieczniejszych i bardziej zrównoważonych produktów stworzonych z myślą o gospodarce o obiegu zamkniętym. Certyfikat ten jest miarą osiągnięć produktów, które w całości można wykorzystać w procesie recyklingu i stworzyć z nich nowe produkty - stąd nazwa certyfikatu „od kołyski do kołyski”. Tworzenie produktów, które mogą zostać w całości przetworzone i ponownie wprowadzone do obiegu to główna idea Cradle to Cradle®.

Procesowi certyfikacji przez Cradle to Cradle Products Innovation Institute zostały poddane aluminiowe anodowane słupy, maszty i wysięgniki marki ROSA. Produkty te zostały ocenione w pięciu kryteriach jakościowych związanych ze zdrowiem ludzi oraz wpływem na środowisko naturalne: bezpieczeństwo dla zdrowia i środowiska, recykling, korzystanie ze źródeł energii odnawialnej, ochrona i wzbogacanie zasobów wodnych, odpowiedzialność społeczna.

We wszystkich tych kategoriach produkty zostały zaklasyfikowane do  kategorii SILVER, co świadczy o wysokiej innowacyjności tej grupy produktów oraz wysokim stopniu ich pozytywnego wpływu na ludzi i planetę.

Aluminiowe anodowane słupy, wysięgniki i maszty marki ROSA, po okresie użytkowania, czyli po minimum 50 latach, mogą zostać w 100% przerobione na nowe produkty.