DK1 w Tychach

Architekt: WBP Zabrze Sp. z o. o

To 6,5-kilometrowy fragment Drogi Krajowej nr 1 i 86 biegnącej przez Tychy.  Inwestycja wymagała przebudowy wiaduktu nad torami PKP, budowy trzech przejść dla pieszych i dwupoziomowego, bezkolizyjnego skrzyżowania oddzielającego ruch tranzytowy od lokalnego.

Zapewnienie bezpieczeństwa na drodze było jednym z priorytetów przedsięwzięcia. W tym celu w inwestycji wykorzystano wysokoprężne, duże oprawy Lunoida S-150 dedykowane oświetlaniu dróg o dużej przepustowości (klasy ME1 i ME2), zamontowane na słupach aluminiowych, anodowanych w kolorze grafitowym SAL-11 z wysięgnikami spawanymi (anodowanymi w kolorze inox).

Tyską realizację wyróżnia wysoki poziom zindywididualizowania. Na życzenia miasta firma ROSA zaprojektowała wysięgniki, które budzą skojarzenia z heraldyką Tych. Kształtem przypominają róg myśliwski, który widnieje w herbie miasta, niegdyś ulubionego terenu polowań książąt pszczyńskich i siedziby urzędu leśnego.

To nietypowe rozwiązanie obecnie znajduje się w ofercie katalogowej firmy (SAL-11 P11OZ oraz SAL-11 P12OZ).

Zastosowane produkty

Kolejne realizacje