Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
w Katowicach

Architekt: Pracownia HS99, zespół projektowy: Dariusz Herman, Piotr Śmierzewski, Wojciech Subalski, Rafał Sobieraj.

CINIBA to biblioteka hybrydowa o funkcjach informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych, której gmach ulokowany jest w centralnej przestrzeni urbanistycznej kampusu Uniwersytetu Śląskiego.

Bryła budynku składa się z dwóch prostopadłościanów o wysokościach dostosowanych do sąsiedniej zabudowy. Pionowe fugi między kamiennymi płytami tworzą wyrwy na szczelinowe okna. Duże przeszklenia elewacji w części biurowej oraz kondygnacji parteru otwierają je na przestrzeń komercyjno-rekreacyjną nad rzeką i w ciągu dnia zapewniają dopływ naturalnego światła do wnętrza biblioteki. Z kolei po zmroku sztuczne światło przenika przez nie z wnętrza na zewnątrz, tworząc powłokę światłocienia na powierzchni bryły.

Zastosowane produkty

Kolejne realizacje