W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach działania RPO WSL, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach pt.: „Solarne aluminiowe słupy oświetleniowe z innowacyjnym systemem zasilania fotowoltaicznego przeznaczone do zastosowania w instalacjach oświetlenia ulicznego”  zamieszczamy informację o aktualnie prowadzonych postępowaniach przetargowych / zamówieniach zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Planowany termin realizacji projektu: 01.08.2018 – 31.07.2020

Podmioty zainteresowane dostawami proszone są o zapoznanie się z warunkami udziału oraz złożenie ofert zgodnie z warunkami określonymi w zamieszczonych zapytaniach ofertowych. 

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe
nr 1/11/2018
z dnia 20.11.2018

Panele fotowoltaiczne

Zapytanie ofertowe
nr 2/11/2018
z dnia 20.11.2018

Rejestrator danych z transmisją GPRS/GSM

Zapytanie ofertowe
nr 3/11/2018
z dnia 20.11.2018

Czujnik natężenia słonecznego