W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach działania RPO WSL, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach pt.: „Solarne aluminiowe słupy oświetleniowe z innowacyjnym systemem zasilania fotowoltaicznego przeznaczone do zastosowania w instalacjach oświetlenia ulicznego”  zamieszczamy informację o aktualnie prowadzonych postępowaniach przetargowych / zamówieniach zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Planowany termin realizacji projektu: 01.08.2018 – 31.07.2020

Podmioty zainteresowane dostawami proszone są o zapoznanie się z warunkami udziału oraz złożenie ofert zgodnie z warunkami określonymi w zamieszczonych zapytaniach ofertowych. 

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe
nr 6/11/2020
z dnia 23.11.2020

Zakup i dostawa:

Aluminiowy słup oświetleniowy
Mechanizm mocujący

Zapytanie ofertowe
nr 5/11/2020
z dnia 12.11.2020

Zakup i dostawa:

Opraw oświetleniowych LED
Zasilaczy DC/DC

Zapytanie ofertowe
nr 4/11/2020
z dnia 12.11.2020

Zakup i dostawa:

Podzespołów elektronicznych do linii demonstracyjnej solarnych słupów oświetleniowych
Komponentów elektronicznych dla układu optymalizatora mocy
Układów wykorzystywania nadwyżki energii do ładowania elektroniki użytkowej

Zapytanie ofertowe
nr 3/11/2020
z dnia 10.11.2020

Zakup i dostawa:

Mechanizm mocujący
Aluminiowy słup oświetleniowy

Zapytanie ofertowe
nr 1/05/2020
z dnia 14.05.2020

Zakup i dostawa:

Panele fotowoltaiczne

Zapytanie ofertowe
nr 5/04/2020
z dnia 23.04.2020

Zakup i dostawa:

Słup aluminiowy
Oprawa oświetleniowa LED
Zasilacz DC/DC oprawy oświetleniowej
Materiały do instalacji laboratoryjnej linii słupów oświetleniowych

Zapytanie ofertowe
nr 4/04/2020
z dnia 23.04.2020

Zakup i dostawa:

Czujnik nasłonecznienia
Czujnik siły i kierunku wiatru
Czujnik ruchu
Enkoder obrotowy

Zapytanie ofertowe
nr 3/04/2020
z dnia 23.04.2020

Zakup i dostawa:

Regulator ładowania akumulatora  
Akumulator Li-ion

Zapytanie ofertowe
nr 1/04/2020
z dnia 23.04.2020

Zakup i dostawa:

Panele fotowoltaiczne

Zapytania ofertowe zakończone

Zapytanie ofertowe
nr 2/11/2020
z dnia 03.11.2020

Zakup i dostawa:

Regulator ładowania akumulatora
Akumulator Li-ion

Zapytanie ofertowe
nr 1/11/2020
z dnia 03.11.2020

Zakup i dostawa:

Panele fotowoltaiczne

Zapytanie ofertowe
nr 1/09/2020
z dnia 02.09.2020

Opracowanie koncepcji wizualnej oraz konstrukcyjnej dwóch finalnych konfiguracji słupów oświetleniowych uwzględniających wyniki badań przemysłowych wraz z dedykowanymi oprawami oświetleniowymi.

Zapytanie ofertowe
nr 2/04/2020
z dnia 23.04.2020

Zakup i dostawa:

Osprzęt elektroinstalacyjny
Podzespoły elektroniczne
Moduł pomiarowy prądu
Układ akwizycji danych
Komponenty elektroniczne do układu rejestratora danych
Komponenty elektroniczne do układu optymalizatora mocy

Zapytanie ofertowe
Nr 1/09/2019
Z dnia 20.09.2019

Zakup i dostawa: paneli fotowoltaicznych; aluminiowych elementów konstrukcyjnych; oprawy oświetleniowej LED: akumulatora Li-ion; zasilacza DC/OC oprawy oświetleniowej; układu akwizycji danych; modułu pomiarowego prądu

Zapytanie ofertowe
nr 1/01/2019
z dnia 23.01.2019

Zakup i dostawa: czujnika natężenia słonecznego, komponentów elektronicznych do układu optymalizatora mocy, blachy aluminiowej, profil konstrukcyjnych

Zapytanie ofertowe
nr 1/12/2018
z dnia 18.12.2018

Wykonanie badań trzech konfiguracji modułów fotowoltaicznych na symulatorze promieniowania słonecznego

Zapytanie ofertowe
nr 3/11/2018
z dnia 20.11.2018

Czujnik natężenia słonecznego

Zapytanie ofertowe
nr 2/11/2018
z dnia 20.11.2018

Rejestrator danych z transmisją GPRS/GSM

Zapytanie ofertowe
nr 1/11/2018
z dnia 20.11.2018

Panele fotowoltaiczne