W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
ZPSO ROSA zrealizował sześć projektów:

 • Wzornictwo – źródłem dywersyfikacji działalności firmy i budowania przewagi konkurencyjnej         „Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość”
   

  Projekt zrealizowany w ramach Umowy nr UDA-POIG.04.02.00-24-001/08-02


  Czas trwania projektu: 01.09.2008 – 26.08.2009


  Celem projektu było budowanie przewagi konkurencyjnej Zakładu Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Stanisław Rosa na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Cel ten firma zamierzała osiągnąć poprzez wprowadzenie do produkcji eliptycznych słupów aluminiowych, tj. produktów o nowej konstrukcji oraz posiadających nowe wzornictwo. Nowe produkty  powstały w oparciu o wzór przemysłowy i wzór użytkowy.


  Przed przystąpieniem do realizacji projektu w ofercie firmy posiadaliśmy aluminiowe słupy cylindryczno-stożkowe, które do prawidłowego oświetlenia jezdni wymagały często zastosowania dodatkowego, nakładanego wysięgnika. Czasami, żeby osiągnąć właściwe natężenie światła wymagane jest zastosowanie wysięgnika nawet o długości 3 metrów. Takie wysięgniki stanowią duże obciążenie słupa, który musi być dodatkowo wzmocniony. Powoduje to wzrost ciężaru słupa i podwyższa jego cenę. Alternatywą są nowe produkty, tj. eliptyczne słupy aluminiowe, które są lżejsze i tańsze. Słupy te są bowiem odkształcone od pionu w taki sposób, że oświetlą prawidłowo pas jezdni lub chodnik bez zastosowania dodatkowego wysięgnika. Ponadto charakteryzują się zmienną grubością ścianki na długości stożka, co w znacznym stopniu przyczynia się do zmniejszenia ich masy, a w efekcie końcowym wpływa korzystnie na ich cenę. Słupy eliptyczne mogą być wyginane na różne promienie gięcia, co zwiększa możliwości ich zabudowy oraz asortyment. Wyprodukowane słupy mogły występować jako pojedyncze lub jako para słupów oświetleniowych połączonych między sobą sztywną konstrukcją aluminiową. Ten sposób połączeń zwiększa ich stabilność (np.: jeden słup oświetla pas jezdni, natomiast drugi chodnik oddalony nawet o 8m). Dodatkowo do konstrukcji łączącej dwa słupy może być przymocowany podświetlany kaseton reklamowy.


  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.2


  Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.poig.gov.pl

 • Dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie na rynek słupów oświetleniowych wg normy PN-EN 12767     

  „Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość”

   

  Projekt zrealizowany w ramach Umowy nr UDA-POIG.04.04.00-24-034/08-08

   

  Czas trwania projektu: 01.07.2009 – 30.12.2012

   

  Celem projektu jest umocnienie przewagi konkurencyjnej firmy na rynku krajowym i zagranicznym, poprzez wprowadzenie aluminiowych słupów oświetleniowych spełniających normę PN-EN 12767:2008 pt. Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych. Wymagania i metody badan. Zgodnie z tą norma uliczne słupy oświetleniowe powinny być tak skonstruowane, aby nie stwarzały zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego, w przypadku nieprzewidzianych sytuacji na drodze, prowadzących do wypadku czy kolizji. Na chwile obecną norma PN-EN 12767 jest obowiązująca w większości państw europejskich. W najbliższym okresie będzie również obowiązywała na terenie Polski, co wymusi modernizacje i dostosowanie standardu polskich dróg do wymogów Unii Europejskiej.

   

  Norma PN-EN 12767 wyróżnia trzy kategorie bezpieczeństwa biernego dla konstrukcji wsporczych, w tym słupów oświetlenia ulicznego:

  - pochłaniające energie w wysokim stopniu (HE);

  - pochłaniające energie w niskim stopniu (LE);

  - niepochłaniające energii (NE).

   

  Słupy oświetleniowe pochłaniające energie w dużym stopniu wyhamowują pojazd i zmniejszają ryzyko jego powtórnego zderzenia z podporami, drzewami, pieszymi czy innymi użytkownikami dróg. Słupy oświetleniowe niepochłaniające energii pozwalają, aby pojazd kontynuował jazdę po zderzeniu ze zmniejszona prędkością, przez to zmniejszają ryzyko odniesienia poważnego urazu.

   

  Każda z wyżej wymienionych kategorii jest przeznaczona do innej lokalizacji: na teren zabudowany, przy drogach szybkiego ruchu itd. O wyborze kategorii słupa oświetleniowego w danej lokalizacji decydują projektanci dróg.

   

  Zmiana konstrukcyjna w stosunku do dotychczas produkowanych przez firmę ROSA słupów aluminiowych polega na zastosowaniu w słupach obszarów kontrolowanego pochłaniania energii.

   

  W przypadku kolizji słup zostanie przewrócony lub odkształcony w sposób kontrolowany. Dla każdej w/w kategorii (HE, LE, NE) konstrukcja słupa będzie odpowiednia do wymaganego poziomu pochłaniania energii.

   

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 4.4

   

  Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.poig.gov.pl        

 • Dywersyfikacja produkcji firmy poprzez wdrożenia nowej linii wzorniczej opraw oświetleniowych     

  „Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość”

   

  Projekt zrealizowany w ramach Umowy nr UDA-POIG.04.02.00-24-012/09-06

   

  Czas trwania projektu: 01.04.2010 – 28.06.2012

   

  Celem projektu jest budowanie przewagi konkurencyjnej ZPSO „ROSA” na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Cel ten firma zamierza osiągnąć poprzez wprowadzenie do produkcji seryjnej nowej linii wzorniczej aluminiowych, anodowanych opraw oświetleniowych lamp ulicznych, parkowych i naświetlaczy. W oprawach tych – zamiast tradycyjnych źródeł światła (tj. lamp sodowych, metalohalogenkowych, rtęciowych, świetlówek kompaktowych) zostaną zastosowane nowoczesne, energooszczędne diody LED. Ze względu na swoją budowę, diody  zużywają znacznie mniej energii niż obecnie stosowane źródła światła, a równocześnie są w stanie wyemitować porównywalną ilość światła. Te właściwości diod ZPSO ROSA zamierza wykorzystać poprzez stworzenie opraw oświetleniowych, w których będą zabudowane i wykorzystywane do oświetlenia ulic, parków i  różnych obiektów. 

   

  W wyniku realizacji projektu ZPSO ROSA wprowadził na rynek  grupę produktów o nowym wzornictwie, które powstały w oparciu o innowacyjną konstrukcję. Nowa linia wzornicza opraw zasilanych diodami LED  powstała na bazie  wzoru użytkowego i w oparciu o cztery wzory przemysłowe.

   

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 4.2

   

  Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.poig.gov.pl                    

 • Wdrożenie wyników badań przemysłowych elementem wzmocnienia pozycji rynkowej ZPSO ROSA     

  „Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość”

   

  Projekt zrealizowany w ramach Umowy nr POIG.04.03.00-00-248/11

   

  Czas trwania projektu: 01.10.2011 – 31.12.2015

   

  Celem projektu jest budowanie przewagi konkurencyjnej Wnioskodawcy na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

   

  Projekt obejmował przeprowadzenie badań przemysłowych słupów aluminiowych (min. badania zmęczeniowe, starzeniowe, korozyjne) oraz opraw oświetleniowych zasilanych diodami LED, które zostały poddane badaniom fotometrycznym, klimatycznym, korozyjnym, starzeniowym oraz odporności na promieniowanie UV.  W wyniku realizacji projektu zostało utworzone specjalistyczne laboratorium badawczo-rozwojowe.

   

  W wyniku realizacji projektu zostały wprowadzone innowacyjne rozwiązania w technologii produkcji aluminiowych słupów oświetleniowych oraz opraw ze źródłem światła LED oparte na nowej linii wzorniczej kompletów oświetleniowych.

   

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny

   

  Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronach www.poig.gov.pl, www.mir.gov.pl, www.bgk.com.pl     

 • Zastosowanie polimetakrylanu metylu podświetlanego krawędziowo diodami LED w oświetleniu ulicznym     

  „Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość”

   

  Projekt zrealizowany w ramach Umowy nr POIG.04.03.00-00-A39/12-00

   

  Czas trwania projektu: 01.07.2013 – 30.09.2015

   

  Celem projektu jest budowanie przewagi konkurencyjnej Wnioskodawcy na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Cel ten Wnioskodawca zamierza osiągnąć poprzez wprowadzenie do produkcji słupów oświetlenia zewnętrznego, w których zastosowane zostaną innowacyjne panele świetlne wykorzystujące nowej generacji polimetakrylan metylu rozpraszający światło.

   

  W ramach projektu została uruchomiona produkcja aluminiowych słupów oświetleniowych o nowych cechach konstrukcyjnych i funkcjonalnych min takich jak.:

  • oświetlenie chodnika z jednoczesnym graficznym wzorem informacyjnym;
  • możliwość jednoczesnego oświetlania chodnika oraz po przeciwnej stronie słupa (od strony jezdni) zastosowanie światła ostrzegawczego;
  • panele dekoracyjne – odpowiednio wkomponowane w słup oświetleniowy mogą podnieść walory estetyczne (możliwość podświetlania diodami LED o różnych kolorach i na różnej wysokości);
  • słupki oddzielające pasy uchu, chodniki, parkingi, wysepki, przejścia dla pieszych.

   

  W wyniku realizacji projektu ZPSO ROSA wprowadziła na rynek  grupę produktów o nowym wzornictwie, które powstały w oparciu o innowacyjną konstrukcję.

   

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny

   

  Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronach www.poig.gov.pl, www.mir.gov.pl, www.bgk.com.pl                 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013, ZPSO ROSA zrealizował siedem projektów:

 • Udział w charakterze wystawcy na międzynarodowych targach branży oświetleniowej pt. Livin Luce 2009, w dniach 26.05-30.05.2009, Mediolan, Włochy   

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

     

  Projekt zrealizowany w ramach Umowy nr UDA-RPSL.01.02.02-00-786/08-00

   

  Czas trwania projektu: 29.10.2008 – 20.06.2009

   

  Wartość projektu: 189 279,80 PLN

   

  Wartość dofinansowania: 90 909,59 PLN

   

  Targi Livin Luce 2009 w Mediolanie już za nami.

   

  Na targach firma ROSA zaprezentowała się na nowoczesnym, biało-pomarańczowym stoisku. Jego forma, styl i funkcjonalność przyciągały oko zwiedzających i wiele razy słyszeliśmy o nim pochlebne opinie. To pozwoli nam sądzić, że mieliśmy jedno z najładniejszych stoisk targów Livin Luce 2009. Na stoisku prezentowaliśmy przykładowe modele dekoracyjnych słupów aluminiowych, stylowe i proste słupy o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego, kinkiety z oprawami, słupek SAL DECO-3 z diodami LED, złącza słupowe oraz ścięte modele słupków prezentujące nasze nowe kolory anodowania.

   

  Zwiedzający mieli okazję zapoznać się z multimedialną prezentacją naszego zakładu i wybranych realizacji w Polsce i zagranicą, uzyskać informację na temat naszych produktów standardowych i nowości oraz otrzymać materiały reklamowe.

   

     

   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

   

  Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 • Wzrost konkurencyjności i innowacyjności ZPSO ROSA poprzez uruchomienie produkcji złącza słupowego o nowej konstrukcji   

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

   

  Projekt zrealizowany w ramach Umowy nr UDA-RPSL.01.02.02-00-205/08-00

    

  Czas trwania projektu: 01.09.2009 – 30.09.2010

   

  Wartość projektu: 1 830 000,00 PLN

   

  Wartość dofinansowania: 750 000,00 PLN

   

  W ramach projektu zostanie uruchomiona produkcja złącza słupowego o nowej konstrukcji, które przeznaczone będzie do podłączenia opraw i naświetlaczy oświetleniowych w słupach parkowych i ulicznych. Będzie to uniwersalne złącze słupowe o niewielkich gabarytach, wyposażone w trzy gniazda bezpieczników topikowych oraz przystosowane będzie do nieskomplikowanego podłączenia dwóch przewodów zasilających. Przeznaczone będzie do montażu w większości produkowanych słupów oświetleniowych krajowych i zagranicznych.

   

  Złącze słupowe będzie wykonane z tworzyw sztucznych spełniających wymogi norm dotyczących urządzeń elektrotechnicznych.

   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

   

  Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 • Udział w charakterze wystawcy na międzynarodowych targach branży oświetleniowej i elektrycznej pt. Middle East Electricity, w dniach 08.02-10.02.2009, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie    

    

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

    

  Projekt zrealizowany w ramach Umowy nr UDA-RPSL.01.02.02-00-785/08-00

   

  Czas trwania projektu: 28.08.2008 – 03.03.2009

   

  Wartość projektu: 213 638,00 PLN

   

  Wartość dofinansowania: 36 004,64 PLN

   

  W dniach 8-10 luty 2009 "Rosa" zaprezentowała swoja ofertę na prestiżowych targach Middle East Electricity 2009 w Dubaju

   

  Oprócz znanych już produktów zaprezentowaliśmy nowości, tj.: aluminiowe słupy oświetleniowe anodowane, w technologii barwienia interferencyjnego, nowe rozwiązanie słupa przegubowego oraz słup DECO 3-LED.

   

  Nasze stoisko odwiedziło kilkaset firm z kilkudziesięciu państw świata.

   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

   

  Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 • Udział w charakterze wystawcy na międzynarodowych targach branży oświetlenioweji elektrycznej pt. Middle East Electricity, w dniach 09-11.02.2010, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie    

    

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

    

  Projekt zrealizowany w ramach Umowy nr UDA-RPSL.01.02.04-00-T49/09-00

    

  Czas trwania projektu: 10.11.2009 – 28.02.2010

  Wartość projektu:114 740,00 PLN

    

  Wartość dofinansowania:47 780,00 PLN

    

  Początek roku to dla firmy ROSA wzmożony okres wystawienniczy na krajowych i zagranicznych targach oświetleniowych.

     

  W lutym jako jedni z nielicznych byliśmy przedstawicielami polskiego przemysłu oświetleniowego na międzynarodowych targach Middle East Electricity w Dubaju. Naszą firmę zaprezentowaliśmy w nowej hali wystawienniczej Dubai International Exibition Center. Dużym powodzeniem cieszyły się aluminiowe słupy anodowane na dwanaście atrakcyjnych kolorów. Targi zaliczamy do bardzo udanych – w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła frekwencja wystawców i odwiedzających, co przełożyło się na większe zainteresowanie naszą ofertą.

     

      

     

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

    

  Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 • Udział w charakterze wystawcy na międzynarodowych targach branży oświetleniowej pt. Light&Building 2010 w dniach 11-16.04.2010, Frankfurt nad Menem/Niemcy        

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

     

  Projekt zrealizowany w ramach Umowy nr UDA-RPSL.01.02.04-00-T42/09-00

     

  Czas trwania projektu: 03.11.2009 – 31.05.2010

    

  Wartość projektu: 188 822,50 PLN

    

  Wartość dofinansowania: 50 000,00 PLN

    

  W kwietniu we Frankfurcie odbyły się jedne z największych targów branży oświetleniowej Light+Building 2010.

    

  Tegoroczne targi zaliczamy do niezwykle udanych – ogromna ilość odwiedzających naszą firmę oraz wielkie zainteresowanie ofertą oświetlenia zewnętrznego jest dla nas zapowiedzią bardzo pracowitego roku.

    

  Nasze stoisko o numerze B60 mieściło się w hali 5.0. W tym roku na ekspozycji targowej zaprezentowaliśmy aluminiowe słupy anodowane w 12 atrakcyjnych kolorach oraz nowe wzory słupów oświetleniowych

    

  Na miejscu, można było również zobaczyć inne nasze produkty: słupy dekoracyjne, słupy przegubowe, słupy z tworzywa sztucznego, słupki typu SA, nowy klosz Atlanta.  Zwiedzający mieli okazję usłyszeć co nowego dzieje się w naszej firmie, otrzymać materiały techniczne i reklamowe, zapoznać się z naszym asortymentem oraz obejrzeć multimedialną prezentację naszego zakładu.  My natomiast cieszymy się ze spotkań z naszymi stałymi oraz nowymi kontrahentami z całego świata.

    

      

    

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

     

  Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 • Udział w charakterze wystawcy na międzynarodowych targach branży oświetleniowej i elektrycznejpt. Middle East Electricity 2012 w Dubaju    

    

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

   

  Projekt zrealizowany w ramach Umowy nr UDA-RPSL.01.02.04-00-TP5/11-00

    

  Czas trwania projektu:01.06.2011 – 13.04.2012

    

  Wartość projektu: 214 171,00 PLN

    

  Wartość dofinansowania:49 981,01 PLN

    

  W dniach od 7 do 9 lutego 2012 r. firma ZPSO ROSA brała udział w kolejnej edycji międzynarodowych targów branży oświetleniowej i elektrycznej Middle East Electricity w Dubaju.

    

  Na tegorocznych targach firma zaprezentowała oprócz dotychczasowej oferty również nowe wyroby w postaci nowych modeli aluminiowanych anodowanych słupów oświetleniowych oraz nową rodzinę opraw wykorzystujących technologię LED.

   

  Nasze stoisko odwiedziła  ogromna ilość odwiedzających, targi umożliwiły im zapoznanie się z naszym asortymentem. Zwiedzający otrzymali materiały reklamowe w postaci katalogu oraz płyt CD.

   

    

    

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

   

  Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajduj się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 • Udział w charakterze wystawcy na międzynarodowych targach branży oświetleniowej Light & Building 2012 W dniach 15-20.04.2012, Frankfurt nad Menem/Niemcy   

   

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

   

  Projekt zrealizowany w ramach Umowy nr UDA-RPSL.01.02.04-00-TR8/11-00

    

  Czas trwania projektu: 20.10.2011 – 31.05.2012

    

  Wartość projektu:198 425,00 PLN

   

  Wartość dofinansowania:49 993,90 PLN

   

  W dniach od 15 do 20 kwietnia 2012 r. firma ZPSO ROSA brała udział w kolejnej edycji międzynarodowych targów branży oświetleniowej Light & Building we Frankfurcie.

    

  Na targach Light & Building 2012 zostały zaprezentowane oprócz obecnych wyrobów – nowa seria aluminiowych anodowanych słupów oświetleniowych oraz nowa rodzina opraw oświetleniowych bazujący na technologii LED.

   

  Nasze stoisko odwiedziła  ogromna ilość odwiedzających, targi umożliwiły im zapoznanie się z naszym asortymentem. Zwiedzający otrzymali materiały reklamowe w postaci katalogu oraz płyt CD.

   

   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

    

  Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl