Polityka prywatności

 • Działania marketingowe i informacje handlowe - jakie dane zbieramy i jak ich używam?

  Kto jest administratorem danych osobowych?

  Administratorem jest Stanisław Rosa, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Stanisław Rosa z siedzibą w Tychach 43-100, przy ul.  Strefowej 1, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (status: aktywny), NIP: 2220074473, numer REGON: 273581086, tel.: (32) 738 89 01, e-mail: sekretariat@rosa.pl
   

  Do czego będą używane Państwa dane osobowe?

  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a ZPSO ROSA Stanisław Rosa, marketingu bezpośredniego produktów, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie.
   

  Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 litera a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  Prawnie uzasadnionym interesem realizowanych przez ZPSO ROSA Stanisław Rosa jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych a także marketing bezpośredni swoich produktów.
   

  Czy jest możliwość cofnięcia zgody?

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. Cofnięcie zgody jest możliwe na każdym etapie i nie jest to związane z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcia zgody można dokonać w dowolny, wybrany sposób (e-mail, poczta tradycyjna) tak, aby dotarła do wiadomości ZPSO ROSA Stanisław Rosa. Przetwarzanie danych przez ZPSO ROSA Stanisław Rosa jest legalne od momentu wyrażenia zgody do momentu jej cofnięcia, który to moment jest równoznaczny z dotarciem takiej informacji do ZPSO ROSA Stanisław Rosa.
   

  Kiedy i komu możemy przekazać Państwa dane?

  W przypadku wyrażenia zgody, udostępnimy dane osobowe partnerom, z którymi współpracuje ZPSO ROSA Stanisław Rosa do wykorzystania w celach marketingowych i handlowych.  Dane osobowe nie zostaną przekazane państwom trzecim, znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

  Dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.
   

  Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi?

  Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do żądania od ZPSO ROSA Stanisław Rosa dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
   

  Do kiedy Państwa dane osobowe będą przechowywane?

  Do czasu wycofania zgody lub, jeśli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu.
   

  Jakie dane osobowe przetwarzamy?

  Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

  Odbiorcą Pastwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz partnerzy wspomagający ZPSO ROSA w jego biznesowej działalności.
   

  Jak skontaktować się z inspektorem danych osobowych?

  Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu 32 738 89 04 lub e-mailowo pod adres iod@rosa.pl
   

  Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez ZPSO ROSA Stanisław Rosa?

  Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

 • Kandydaci do pracy - jakie dane zbieramy i jak ich używamy?

  Kto jest administratorem danych osobowych?

  Administratorem jest Stanisław Rosa, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Stanisław Rosa (zwanego dalej ZPSO ROSA Stanisław Rosa)z siedzibą w Tychach 43-100, przy ul.  Strefowej 1, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (status: aktywny), NIP: 2220074473, numer REGON: 273581086, tel.: (32) 738 89 01, e-mail: sekretariat@rosa.pl

   

  Do czego będą używane Państwa dane osobowe?

  Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacyjnego do ZPSO ROSA Stanisław Rosa.

   

  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

   

  Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

  Twoje dane są zbierane zgodnie z art. 221 § 1 Kodeks pracy na potrzeby procesów rekrutacyjnych w ZPSO ROSA Stanisław Rosaoraz w celach kontaktowych. W przypadku danych, które nie są wymienione w art. 22 1 § 1 k.p., podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda.
   

  Czy jest możliwość cofnięcia zgody?

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy między Tobą a ZPSO ROSA Stanisław Rosa.
   

  Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem.
   

  Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi?

  Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do żądania od ZPSO ROSA Stanisław Rosa dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
   

  Do kiedy Państwa dane osobowe będą przechowywane?

  Twoje dane w przypadku braku zatrudnienia będą przetwarzane w czasie danego procesu rekrutacji oraz 12 miesięcy po jego zakończeniu.
   

  Jakie dane osobowe przetwarzamy?

  Trzy główne rodzaje danych, które gromadzimy to dane kontaktowe, dane dotyczące przebiegu kariery i wcześniejszego zatrudnienia oraz posiadanych uprawnień/umiejętności.Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy ZPSO ROSA Stanisław Rosa, w szczególności są to pracownicy Działu HR oraz Dyrektor lub Kierownik Działu, do którego aplikujesz.
   

  Jak skontaktować się z inspektorem danych osobowych?

  Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu 32 738 89 04 lub e-mailowo pod adres iod@rosa.pl

   

  Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez ZPSO ROSA Stanisław Rosa?

  Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).